top of page

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

Zarząd został wybrany w dniu 29 lutego 2016 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawa na dwuletnią kadencję w składzie:

ZARZĄD KADENCJI 2020-2023

Pozycja
Imie
Prezes Zarządu
Agnieszka Kądziela
Vice-Prezes
Dominika Fajdek
Sekretarz
Anna Elsner
Skarbnik
Zofia Szymańska
Członek Zarządu - koordynator programów
Dorota Twarowska
Członek Zarządu - przedstawiciel JB
Julia Gołębiewska
Członek Zarządu - przedstawiciel JB
Robert Falkowski

  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia na danym terenie,

  2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i nadrzędnych władz Stowarzyszenia,

  3. ustalanie planów działalności i planu finansowego Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

  4. rejestrowanie nowych członków CISV Polska,

  5. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem CISV Polska,

  6. gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia,

  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

  8. powoływanie Komisji Problemowych jako organów doradczych Zarządu Oddziału,

  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie objętym działalnością Oddziału.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

bottom of page