UBEZPIECZENIE

EOC Participants - skan oryginalnej polisy

Schemat blokowy ubezpieczenia - graficzne przedstawienie sposobu postępowania w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem podróżnym CISV

Tłumaczenie N-03 - tłumaczenie dokumentu dotyczącego podstawowych informacji o zasadach ubezpieczenia uczestników programów CISV w 2019 r.

Dane oraz dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do rozpatrzenia roszczenia - wyciąg z formularza zgłoszenia szkody. 

 

CISV Travel Insurance Claim Form - wersja angielskojęzyczna