top of page

VILLAGE - WIOSKA

 

Wiek uczestników: 11 lat

 

Delegacja: 4 osoby (2 chłopców + 2 dziewczynki) + lider (21+ lat)

Opłata za program: 3215 zł (wraz z ubezpieczeniem)

Inne koszty: W opłacie za program nie są ujęte koszty, które rodzice ponoszą w trakcie przygotowania delegacji np. koszty biletów lotniczych dla dzieci i lidera, koszty drobnych upominków dla staffu oraz rodzin goszczących dzieci, koszty przygotowania National Day w trakcie obozu, kieszonkowe dla dzieci.

Opis programu: Każda Wioska to spotkanie delegacji z dwunastu państw. W trakcie tego programu dzieci uczą się o codziennym życiu w krajach, z których pochodzą, o tym jak można się komunikować mimo barier językowych, współpracować i żyć w zgodzie pomimo różnic.

INTERCHANGE - WYMIANA

Wiek uczestników: 12-13 lub 13-14 lub 14-15 lat

 

Delegacja: 6-8 osób + lider (21+ lat) lub 9-12 osób + 2 liderów (21+ lat)/ 1 lider (21+ lat) + 1 junior lider (18+ lat)

Opłata za program: 1650 zł (wraz z ubezpieczeniem)

Inne koszty: W opłacie za program nie są ujęte koszty, które rodzice ponoszą w trakcie przygotowania delegacji np. koszty biletów lotniczych dla dzieci i lidera (liderów), koszty drobnych upominków dla rodzin goszczących dzieci, kieszonkowe dla dzieci.

Opis programu: Wymiana jest podzielona na dwie części - delegacja składająca się z kilku osób jedzie do innego państwa i pod opieką rodziny należącej do CISV poznaje codzienne życie i obyczaje tego kraju. W drugiej części role przyjmowanego i przyjmujących się odwracają. Dzięki wymianie całe rodziny mają możliwość poznania innej kultury oraz bycia aktywnym w lokalnej społeczności CISV.

STEP UP

 

Wiek uczestników: 14 lub 15 lat

Delegacja: 4 osób + lider (21+ lat)

Opłata za program: 2823 zł (wraz z ubezpieczeniem)

Opis programu: W Step Up udział bierze dziewięć delegacji z różnych krajów. Odpowiedzialność za planowanie i przeprowadzanie zajęć częściowo spoczywa na młodzieży. Udział w programie stanowi okazję do poznania z różnych perspektyw tematów i problemów, które dotyczą nas wszystkich.

YOUTH MEETING

 

Wiek uczestników: 12-13 lub 14-15 lat

Delegacja: 6 osób + lider (21+ lat)

Opłata za program: 1122 zł / 8 dni lub 2120 zł / 15 dni (wraz z ubezpieczeniem)

Wiek uczestników: 16-18 lat

Delegacja: 4 osoby

Opłata za program: 1110 / 8 dni lub 2105 zł / 15 dni (wraz z ubezpieczeniem)

Wiek uczestników: 19+ lat

Delegacja: 1 lub 2 osoby

Opłata za program: 1110 zł / 8 dni lub 2105 zł / 15 dni (wraz z ubezpieczeniem)

Opis programu: Youth Meeting umożliwia spotkanie małych grup młodych ludzi z różnych krajów. Udział w programie to przede wszystkim zaangażowanie w eksplorowanie tematu, który dotyczy nas wszystkich, np. demokracji. Daje możliwość poznania różnych punktów widzenia i uczenia się od innych.

SEMINAR CAMP

 

Wiek uczestników: 17-18 lat

Delegacja: 2 osoby

Opłata za program: 2920 zł (wraz z ubezpieczeniem)

Opis programu: Seminar Camp przeznaczony jest dla trzydziestu uczestników z całego świata. Ten wymagający i intensywny obóz jest koordynowany przez samych uczestników. Rozwijają oni swój własny program i odkrywają problemy globalne na podstawie swojego osobistego doświadczenia i zainteresowań poprzez różnorodne zajęcia i pogłębione dyskusje.

IPP

 

Wiek uczestników: 19+ lat

Delegacja: 1 lub 2 osoby

Opłata za program: 135,03 £ / 16 dni lub 171,08 £ / 21 dni

Opis programu: Wspólnie z lokalnymi organizacjami uczestnicy opracowują dany projekt dotyczący, np. ochrony przyrody, czy imigracji.

KRÓTKIE PROGRAMY

W ciągu roku organizowane są również krótkie wyjazdy, szkolenia i spotkania międzynarodowe. Trwają one zazwyczaj 3 dni.

bottom of page