top of page

Czym jest, co robi

i jak funkcjonuje Junior Branch?

Junior Branch to samodzielna i praktycznie niezależna struktura wewnątrz CISV International, której celem jest wychowanie i ukształtowanie przyszłej kadry organizacji.

To środowisko, w którym kreatywność jest wysoce doceniana, a pomysły są realizowane. To tu kiełkuje większość projektów i to tutaj rozkwitają zanim ujrzy je świat. Jednak, aby nie zaplątać się w gąszczu pomysłów, JB stworzyło Cele JB, których istnienie zapobiega zejściu z właściwej ścieżki.  

Cele Junior Branch

  1. BUDOWANIE OTWARTEJ SPOŁECZNOŚCI

  2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU ORGANIZACJI

  3. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH I PRZYWÓDCZYCH 

  4. NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

  5. MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA

Zasady Junior Branch -> JB Essentials

  1. Wszystkie JB tworzą ruch o Globalnym Zasięgu

  2. JB działa w zgodnie z ustalonymi Celami JB

  3. JB ciągle się rozwija

  4. JB jest samodzielną i samostanowiącą jednostką wew. CISV

Globalny Zasięg

Fakt, że jako JB'erzy wspólnie tworzymy sieć ludzi o globalnym zasięgu jest oszałamiający. Daje możliwość realnej zmiany i poczucie, że mamy prawdziwą moc sprawczą.
Jesteśmy częścią masowego ruchu młodych ludzi współpracujących ze sobą, w celu stworzenia bardziej pokojowego świata.

JB szczyci się globalnym zasięgiem nie tylko dlatego, że jego członkowie są obecni na całym świecie, ale przede wszystkim dlatego, że JB'erzy w 69 krajach są w ciągłym kontakcie i podejmują wspólne działania. 
Wszyscy wykonujemy świadomy wysiłek, aby usprawniać naszą komunikację, pokonywać wyzwania i czynić przyjaźnie silniejszymi. 

 

Działalność JB na poziomie globalnym sprowadza się do konkretnych działań. Międzynarodowa społeczność JB realizuje wiele projektów. Przykładami mogą być:

Peace Day, JB Pedia, JB Library, JirafaProject, ActionVan Project, Brunch Out, Stand Up, Dig In i wiele wiele innych. 

Ciągły Rozwój

JB na całym świecie są bardzo zróżnicowane pod względem wieku, liczby członków, stopnia przenikania się z pozostałą częścią organizacji i problemów, które napotykają. Fakt ten oraz pozostawanie w stałym kontakcie pozwalają na nieustanne czerpanie z doświadczeń innych JB'erów i rozwijanie poszczególnych JB.

Ponadto każde spotkanie oraz Activity, które przeprowadzamy podlegają ewaluacji uczestników, prowadzących, a także International Office. Dzięki temu po każdym projekcie zarówno małym, jak i dużym, mamy jasną ocenę co było doskonałe, a nad czym należy jeszcze popracować. 
Ewaluacja i ciągły rozwój są naszym pomysłem na drogę do osiągnięcia perfekcji. 

bottom of page