top of page

CISV International

To globalna organizacja, której celem jest edukacja i działania na rzecz pokoju poprzez budowanie międzykulturowych przyjaźni, współpracy i zrozumienia. Działamy od 1950 roku.

 

Dziś jesteśmy federacją ponad 200 organizacji pozarządowych zrzeszonych w 69 krajach.

Naszą wizją jest bardziej sprawiedliwy i pokojowy świat oraz wiara, że należy brać odpowiedzialność za naszą przyszłość.

Wizję o lepszym, przyjaźniejszym i otwartym świecie członkowie CISV realizują poprzez skupienie się na wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu otwartości na inne kultury oraz wrażliwości na otaczający ich świat. W ciągu ponad 60 lat działalności CISV daliśmy niezliczonej grupie dzieci i młodzieży szanse na budowanie trwałych przyjaźni.

ŚWIAT CISV

W tym celu organizowane są programy międzynarodowe prowadzone w formie obozów lub wymian.

 

Wierzymy, że fundamentem bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata jest krzewienie przyjaźni, otwartości, entuzjazmu, zaangażowania i współpracy.

 

W związku z powyższym celem CISV jest kreatywne wsparcie naszych uczestników w rozwijaniu umiejętności, których potrzebują, aby stać się świadomymi, odpowiedzialnymi i aktywnymi obywatelami świata. Takimi, którzy dokonają zmian w swoich lokalnych społecznościach i na świecie z poszanowaniem uniwersalnych praw człowieka.

bottom of page