top of page

Co to jest Step Up?

Step Up to program multikulturowy rozwijany wokół konkretnego tematu. Prowadzony jest w formie obozu. Uczestnicy nie tylko biorą udział w zabawie, ale są też zobowiązani współtworzyć wydarzenia obozu. Step Up zachęca młodzież do podjęcia wiodącej roli w planowaniu i organizowaniu działań. Uczestnicy i liderzy pracują nad tematami, wokół których planowane są zajęcia np. dotyczące tożsamości, demokracji, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju.

Program pozwala młodzieży dowiedzieć się, jak te kwestie są postrzegane i rozwiązywane w najróżniejszych krajach i kulturach, a przede wszystkim poszukać odpowiedzi, jak po powrocie do domu mogą sami wpływać na swoje otoczenie. Współpraca w wielokulturowym środowisku pozwala uczestnikom dostrzec i zrozumieć problemy współczesnego świata oraz zrozumieć i docenić punkt widzenia innych nacji na sprawy, które nas dotyczą.

 

W trakcie obozu oficjalnym językiem jest angielski i delegaci powinni być przygotowani do komunikowania się w tym języku.

Obóz koordynowany jest przez dorosłych pracowników (staff) i wspierany przez osoby w wieku 16-17 lat (JC - Junior Counsellor).

 

Skład delegacji

Delegacja to 5 osób: 2 dziewczyny, 2 chłopców w wieku 14 lub 15 lat oraz lider w wieku 21+.

 

Co będzie się działo w trakcie programu?

Przygotowania do Step Up startują kilka miesięcy przed rozpoczęciem obozu. Delegacje mają za zadanie opracować temat, który będzie myślą przewodnią obozu. Odbywa się to w trakcie weekendowych spotkań organizowanych przez poszczególne oddziały CISV w Polsce.

 

Pierwsze dwa dni obozu uczestnicy spędzą z rodzinami z kraju, w którym odbywa się obóz. W tym czasie liderzy oraz personel obozu mają za zadanie przygotować szczegóły organizacyjne obozu. Po weekendzie u rodzin i przybyciu na miejsce obozu uczestnicy zostaną podzieleni na grupy planowania, w których skład wejdzie od 4-8 osób z różnych krajów. Pracę takiej grupy koordynuje lider lub członek staffu. Zadaniem takich grup jest omówienie i przygotowanie zajęć w jakich będą brali udział wszyscy uczestnicy obozu. Skład i zadania takich grup będą ulegały modyfikacją w trakcie obozu. Jeżeli to będzie konieczne, to decyzje o najważniejszych sprawach obozu, takich jak grupy planowania, harmonogramy zajęć itp., będą omawiane i podejmowane na spotkaniach obozowych (camp meeting). Zebranie całego obozu będzie zwoływane w miarę potrzeb przez młodzież lub dorosłych, jeżeli uznają oni, że jest konieczne w celu omówienia kwestii jakie powstały w trakcie obozu.

Każda z delegacji jest zobowiązana przygotować zajęcia w celu zapoznania innych uczestników z kulturą i tradycją danego kraju. Zostanie to wykorzystane także w trakcie Dnia Otwartego, którego celem jest propagowanie idei CISV. W tym dniu uczestnicy będą mieli okazję do przybliżenia swojego kraju lokalnej społeczności oraz zapoznać odwiedzających z tematami, jakie są poruszane w trakcie obozu.

Szczegółowe informacje o programie, w tym m.in. jak przygotować delegację, jak wygląda przykładowy plan dnia obozu, jakie są wymagania wobec uczestników oraz jakie są obowiązki organizatorów programu i liderów można znaleźć w przewodniku, który znajdziecie pod linkiem poniżej (dokument w j. angielskim):

bottom of page