Samodzielność

Junior Branch (JB) jest bardzo istotną częścią CISV, której zadaniem jest przygotowanie młodych członków do bycia liderami i pełnienia funkcji w administracji organizacji.

 

Za cel stawiamy sobie wykształcenie w członkach JB umiejętności przywódczych i umiejętności miękkich oraz pokazanie, że mimo młodego wieku, gdy zostaje nam powierzone zadanie, jesteśmy w stanie udźwignąć odpowiedzialność.

 

W tym celu JB cieszy się maksymalną autonomią w ramach CISV, ma własne władze, własne cele i samodzielnie realizuje powierzone zadania, ma głos, z którym liczą się zarządy CISV w wielu kwestiach. Często bardziej doświadczeni członkowie JB pełnią funkcje w zarządach oddziałów oraz zarządach Stowarzyszenia na poziomie krajowym.