Canada, Montreal 2022

Początkiem historii CISV była myśl i przekonanie dr psychologii Doris Allen, że świat ma szansę na lepsze jutro, jeśli będziemy otwierali się na wartościowe doświadczenia i budowanie przyjaźni na całe życie. Wtedy możemy zmieniać świat na lepszy.

Zdjęcie zaczerpnięto z cisv.org

Zatem sednem wszystkiego, co robimy jest działalność na rzecz pokoju w oparciu o przyjaźń, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Skupiamy się na rozwoju dzieci i młodzieży organizując programy umożliwiających im poznanie innych kultur i rozwój kompetencji społecznych. Niemniej dorośli wolontariusze, rodzice i opiekunowie stanowią kluczowy element tego światowego ruchu na rzecz budowania pokoju na całym świecie.

Aktywną i istotną częścią działalności CISV jest również młodzież, tworząca grupy zwane Junior Branch.